2003-09-26

Some questions:

Neo holds the faith of Both worlds?
What is the blindfold for?
What is the role of Persephone & the Merovingian?
Do the Zion Partisans enlist the help of machines to counter the attacks BY the machines?
Is Zion a parallel Matrix?
Is Cypher back?
Agent Smith, as a rogue programme, threatens the established order, and in doing so destroys both the Matrix and Zion?

Is Neo THE One, or the 6th One? Or is he just someone who believes that " a man's got to do, what a man's got to do":
Age quod agis, al de rest zijn vodden?

What about this diagram....

Everything that has a beginning, ... has an end:

The Matrix Revolutions, theatrical trailer available on the M A T R I X website.

In theatres November 5th 2003.

Remark: Neo's wearing a "blindfold"
ref to: The Matrix is the world that's been pulled over your eyes to blind you from the truth

2003-09-24

Net nu we dachten dat het wel mocht:

"Bah..." - uit De Standaard van vandaag

Vaticaan wil mis zonder applaus en meisjes-misdienaars

Om ,,liturgische ontsporingen'' te corrigeren werkt het Vaticaan aan een lijst van nieuwe verbodsbepalingen voor misvieringen. Zo zouden, volgens de voorlopige ontwerpteksten, meisjes niet langer misdienaar mogen worden. Dat meldde gisteren het katholieke Italiaanse maandblad Jesus.


Volgens het blad zeggen conservatieve kringen dat door de meisjes-misdienaars de voedingsbodem voor het rekruteren van priesters ondergraven werd. Ze bespeurden ze ook een eerste aanzet tot het vrouwelijk priesterschap. De lijst van nieuwe gedragsregels suggereert verder een verbod op applaus en dansen tijdens de kerkdiensten. Plus een verbod van lectuur van teksten die niet uit de bijbel komen, zoals onder meer poëtische teksten.

Italiaanse media meenden te weten dat een aantal ontwerpteksten, ter lectuur aangeboden aan een aantal bisschoppen wereldwijd, veeleer negatief werden onthaald. Allicht wordt er nog flink bijgeschaafd voor de definitieve tekst eind dit jaar of begin volgend jaar wordt gepubliceerd.

2003-09-22ref: 060903:A toutes et à tous,
to whom it may concern,
aan... (jullie weten wel wie...)

a BIG THANK YOU & and even bigger HOW HOW!


Van ganser harte bedankt voor alle hulp, ruggesteuntjes, ideeën, spell-checking, logistieke ondersteuning!
Klik op de link hieronder en je komt bij een aantal foto's terecht!

Also, a very special thank you for all the gifts, flowers, and friendly notes.
The Pai' Puku Project will greatly benefit from your generosity.

Elke & Thomas VW-H
"Festina Lente"

PLEASE: send a copy of all the pictures you've taken to our well-known email adress! thanks in advance
Thanks to all for 060903 & 080903

and for Kristoffel & George: the best bar in town...