2010-03-31

World 2020

In Vlaanderen is de regering al een tijdje bezig met de recyclage van een "government programme" die de reflectie over 2020 en de daarbij passende beschaving op gang wil brengen.

Massa's denktanks, massa's geldstromen naar louche VZWs en massa media-aandacht (onder andere met de "ik doe" campagnes op de openbare omroepen) en wat is het resultaat?

Geen KAT die naar de website van "Vlaanderen in Actie" gaat en geen KAT die ernaar omkijkt - laat staan om geeft: who cares and fuck you very much - en dan gaan ze rustig nog wat drugsvoetbal kijken.

En waarom? - omdat er geschiedkundig gezien altijd slechts maar een kleine minderheid, soms ook elite genoemd, zich bezig hield met het doorduwen van hun maatschappijvisie. - omdat de uprising van die zogezegde massa-sociale bewegingen altijd gepiloteerd, verkracht en eigenlijk snel uitgeblust is eenmaal ze aan de macht komen. - omdat een top-down "motiverende" campagne van een politieke kaste die hopeloos 20-eeuws georganiseerd is en aldus voorbijgestreefd, nog het meeste lijkt op het doodspartelen van een versgeviste pladijs op de band van de vismijn, happend naar lucht terwijl het fileren reeds begonnen is.

Al dit weggepiste overheidsgeld en die doorgespoelde dure ambtenarenuren zouden beter in fundatmenteel onderzoek worden gestopt: zo denk ik onder meer aan

- mobiliteit 2020: houdt onder meer in "péage" op alle wegen, schone kleine auto'tjes (waar aub nog een beetje esthetiek aan zit!)en openbaar vervoer dat werkt (wie heeft er goestin om met de trein naar Straatsburg te rijden vandaag?)
- crèches 2020 & schooltoegang naar kwaliteitsvol onderwijs met gemotiveerde leerkrachten zodat ons klein mannen met een goede algemene "humaniora" opvoeding tot 4-talige wereldburgers worden opgeleid die GOESTING hebben om iets met hun welvarendheid, rijkdom, vrede en politieke inzichten te doen
- vrede 2020, net zoals wij die vandaag kennen (dus mét een leger dat inzetbaar is waar nodig en mét politie die durft optreden), en natuurlijk is iedereen hier welkom; als en slechts als ze zich integreren en voor zichzelf een bestaan uitbouwen (en dus niet om hier zo maar even te komen uitblazen en niks te doen)
- steden waar het fijn en veilig is om rond te lopen en een platteland dat nog bestaat en niet wegverkavelt of kapotgemest is
- een overheid die doet waar ze best in is, nl. vereenvoudigen, stimuleren, redden wat anders verloren gaat (patrimonium!) en voor de rest mij gerust laten en mijn belastinggeld optimaal en efficient en DUURZAAM besteden
- een overheid die mee ervoor zorgt dat de collectieve welvaart bewaard blijft en die geen oude koeien uit reeds gedempte sloten wil blijven halen

Zolang er geen daadkracht is, en goesting om te beslissen in dit land, rijden we onszelf vast in de modder van de gemiste kansen: neem nu de Lange Wapper, of de RER rond Brussel, of nog het herdynamiseren van de faillite auto-industrie, of de lamlendige "redding" der grootbanken, of nog het oeverloos gezeik over de dringende staatshervorming: waar is de "hoogdringendheid"? en ondertussen rotten de poolkappen verder omdat wij nog bezig zijn met het uittekenen van de monopolies op het herverdelen van groene stroomcertificaten of eco-uitstoot-rechten.

Een visie op 2020 zou moeten behelsen: nucleaire reactors van de volgende generaties die energieonafhankelijkheid garanderen, een vergevorderde research naar groene, cleane productiemogelijkheden in landbouw en industrie met praktische applicaties, innoverende en tewerkstellende bedrijven die de grotendeels uitgedunde ambtenarenklasse opvangt (schaf potverdorie die provincies af, en fuseer alle gemeenten in de grote steden), een slagvaardig eengemaakt politiek Europa waar nét genoeg ambtenaren rondlopen om de veiligheid (met een EU leger) en de markt, en de mensenrechten, en de commerciële slagkracht van de Unie te bewaken. Vrijheid van meningsuiting, op zijn Voltairs waar met bereid is te sterven opdat u het recht heeft te denken wat u maar wil!

en dan natuurlijk.... quid post-2020, wanneer de nieuwe Hunnen voor de deur staan, als roofbouwkapitalist of klimaatvluchteling. Hoe lang gaan we geo-engineering uitstellen, of het bevruchten van de Sahara, hoelang gaan we mensen de ontziltingstechnieken blijven ontzeggen en hun blijven verdoemen tot dorst, honger en verkrachting; hoelang nog gaan we een paar muntjes aan vakbonden en vzw's geven om te blijven kakken op ontbossing en vervuiling: NEEN zeg ik u: massaal ondernemen, massaal bomen planten, massaal terug voor de natuur gaan zorgen!

het groene gedachtengoed mag men niet aan de extremisten laten! de ideologie van de "panem et circenses", populistische politici moet eruit gepleurd.

dit gezegd en geschreven zijnde ga ik nu de moestuin omspitten - als dat geen goed begin van de dag is. Bedenk Mens, dat ge sterfelijk zijt.