2010-10-15

Fall-bulletlist

Reading: "Eating animals" - a good fast-paced start that bogs down halfway through the chicken industry
Viewing: "De indringer" - zeer geslaagde film (2005) met Koen De Bauw & Filip Peeters
Listening to: Nine Inch Nails
Thinking: hoe komt het dat wij in Brussel opgezadeld zitten met de grootste klootzakken van taxi-chauffeurs te wereld?
Travelling: back from Stockholm, Geneva and China, onwards Lissabon and beyond

Redding Mijnwerkers - op zijn Belgisch

Dag 0
In de mijn van Borgloon stort een schacht in. Liefst 33 mijnwerkers lijken verloren, ze bevinden zich op 700 meter diepte.
Dag 2
Er zijn twee provinciale rampenplannen afgekondigd – de mijn van Borgloon blijkt zich net op de taalgrens te bevinden. Annemie Turtelboom, federaal minister van Binnenlandse Zaken, kondigt een onderzoekscommissie aan. Die commissie moet de diepte en oriëntatie van de mijnschachten en –gangen in kaart brengen, om te achterhalen wie méér verantwoordelijkheid draagt: Vlaanderen of Wallonië.
Dag 6
Vlaams Minister-President Kris Peeters kondigt aan dat hij een nieuw departement heeft opgericht, het Vlaamse Centrum voor Mijnbouw, en dat hij de verantwoordelijkheden in zijn portefeuille neemt.
Dag 9
Filip Daals, een jongen uit Borgloon, hoort uit een gat in de grond flauw geroep komen. Hij smst naar VTM om te waarschuwen dat de mijnwerkers waarschijnlijk nog in leven zijn.
Dag 10
Rudy Demotte, Waals minister-president, predikt rust en kalmte en kondigt aan dat Wallonië onmiddellijk start met het boren van een extra koker, richting mijnwerkers. Dat Vlaanderen ook al zo’n koker boort, vindt hij geen enkel probleem.
Dag 12
Tijdens een debat in het Vlaams Parlement vraagt Filip Dewinter van het Vlaams Belang naar een onderzoek naar de nationaliteiten van de mijnwerkers. Volgens zijn bronnen is de meerderheid van vreemde origine, en hij vindt niet dat Vlaams geld moet worden uitgegeven aan het redden van vreemdelingen.
Dag 15
Via de alarmbelprocedure laat NVA-voorzitter Bart De Wever de werken aan de Waalse koker stilleggen. “Het is nu al duidelijk dat de twee kokers met elkaar verbonden zullen geraken onder de grond, en dat die verbinding voor nieuwe noord-zuid-transfers zal zorgen.”
Dag 17
De koning duidt Didier Reynders aan als Koninklijk Ontmijner, om de mijnsituatie te ontmijnen.
Dag 19
Vlaams Minister Joke Schauvlieghe kondigt aan dat ze Piet Huysentruyt heeft ingehuurd om de mijnwerkers te helpen: “We hebben nood aan een extra koker, en met SOS Piet heeft meneer Huysentruyt ervaring met crisissituaties”, aldus de minister.
Dag 20
Antwerps Open VLD-raadslid Annick De Ridder wil niet dat Antwerpen mee betaalt voor de reddingswerken. “We hebben onze eigen tunnel te graven, dat kost al meer dan we wilden, onze haven is niet gebaat met een nieuwe tunnel in Borgloon”.
Dag 22
Koninklijk Ontmijner Didier Reynders stuurt zijn agenda naar de media: in de komende weken zal hij gesprekken voeren met de partijvoorzitters, het middenveld, de sociale partners, de bondscoach, diens voorganger, en Eddy Merckx.
Dag 25
Elio di Rupo lanceert het voorstel om tussen de Waalse en de Vlaamse koker een derde, bredere en diepere koker te boren, waar twee reddingsliften in passen. De mijnwerkers kunnen dan om beurt, volgens taalrol, naar boven worden gehaald.
Dag 28
De koning ontheft Koninklijk ontmijner Reynders van zijn taken, en duidt een Koninklijke Verhelderaar aan, Wilfried Martens, die zijn licht moet laten schijnen in de mijnkoker om zeker te weten of de mijnwerkers nog wel in leven zijn.
Dag 34
Tijdens een persconferentie verklaart Eerste minister Yves Leterme dat hij zeer constructieve gesprekken had met de president van Kirgizië. Op de vraag hoe hij de situatie in Borgloon inschat, antwoordt de premier dat hij de kansen op promotie naar derde klasse laag inschat, maar dat zijn diensten de zaak op de voet zullen volgen.
Dag 39
Brussels minister-president Charles Picqué kondigt aan dat vandaag, als steunbetuiging aan de mijnwerkers, een feestdag is voor het hele Brusselse gewest, inclusief Halle en Vilvoorde.
Dag 43
Sp.a-voorzitter Caroline Genez stuurt Frank Vandenbroucke naar Borgloon om hem eigenhandig een berekening te laten maken over de probabiliteit van reddingspossibiliteiten van mijnwerkers minus exponentieel gewichtsverlies per capita.
Dag 45
CD&Veteraan Eric Van Rompuy steunt het voorstel van één grote mijnkoker van Elio di Rupo, en eist meteen dat de koker onverwijld wordt gesplitst.
Dag 50
Omdat een buur van de mijnsite bij de Raad van State klacht had neergelegd wegens overdreven nachtlawaai, worden de werken stilgelegd.
Dag 56
Koninklijk Verhelderaar Wilfried Martens geeft zijn opdracht terug aan de koning.
Dag 58
Vlaams minister van Media Ingrid Lieten wil dat de VRT ononderbroken beelden van de reddingsoperatie uitzendt. De VRT besteedt de opdracht uit aan Woestijnvis, omdat er geen eigen personeel meer is.
Dag 62
CDH-voorzitter Joëlle Milquet keert terug uit vakantie en weigert de rol van Koninklijk Geologe.
Dag 65
Vlaams Minister Hilde Crevits stelt de plannen voor om een snelweg aan te leggen van de Vlaamse koker naar de Waalse, om de geredde mijnwerkers snel te kunnen ontzetten. Op de plannen staan aan Vlaamse kant van de 800 meter lange snelweg 19 flitspalen.
Dag 67
Olivier Maingain van het FDF eist faciliteiten voor de Franstalige mijnwerkers, en protesteert omdat de voorman niet wordt benoemd.
Dag 71
Groen!-voorzitter Wouter Van Besien komt aan in Borgloon. “De verbindingen met het openbaar vervoer laten echt wel te wensen over”’, zegt hij bij aankomst.
Dag 75
In Telefacts op VTM zijn de eerste beelden van de gevangen mijnwerkers te zien, die toevallig Jean-Marie Dedecker op bezoek hebben.
Dag 79
Frank Vandenbroucke stelt zijn berekeningen voor op een persconferentie. De aanwezige journalist wou dat hij een mijnwerker was.
Dag 86
Vlaams minister Geert Bourgeois stelt zijn oplossing van het probleem voor. Hij heeft een kaart ontworpen, waar Borgloon van verdwenen is. De Franstaligen reageren furieus en stellen prompt hun eigen kaart voor, waarop ze een corridor naar de mijn tekenden.
Dag 87
Federaal minister van Economie Vincent Van Quickenborne neemt een plaatje op (Working in the Coalmine) als steun voor de getroffen families.
Dag 92
Federaal minister Inge Vervotte onderhandelt met de mijnvakbonden over de overuren die de bedolven mijnwerkers presteren.
Dag 99
Vlaams Minister Pascal Smet verklaart dat zijn studiereis naar Borgworm heeft aangetoond dat daar geen mijn is, en dat de bevolking er graag Engels zou leren praten.
Dag 105
Open VLD-voorzitter De Croo kondigt aan dat zijn partij zich terugtrekt uit de onderhandelingen. Zijn partijgenoot, begrotingsminster Vanhengel, zegt dat de Open VLD nooit bij onderhandelingen was betrokken.
Dag 111
Minister van Landsverdediging Pieter De Crem kondigt aan dat hij het leger niet kan inzetten bij de reddingsoperatie, omdat alle spades en schoppen mee zijn op missie naar Afghanistan.
Dag 117
PS-kopstuk Michel Daerden opent een cafeetje naast de Waalse mijnschacht, en verklaart uit solidariteit daar te kamperen tot de mijnwerkers gered zijn.
Dag 125
Bart De Wever trekt de stekker uit de boormachines.
Dag 133
Federaal Staatssecretaris voor mobiliteit Etienne Schouppe installeert aan de Vlaamse put een weegbrug om de vrachtwagens die de uitgegraven grond transporteren, te wegen. Hij trekt de leeftijd voor vrachtwagenchauffeurs op tot 45 jaar en verbiedt hen in het weekend te rijden.
Dag 148
Bert Anciaux staat te wenen naast de boorput.
Dag 152
Vlaams minister van begroting Philip Muyters schenkt de mijnwerkers maaltijdcheques om de eerste honger te stillen.
Dag 157
Op televisie is te zien hoe in Australië de mijnwerkers één na één uit de boorput worden gered. Door een staking bij Belgocontrol kunnen ze niet onmiddellijk worden overgevlogen naar België.